Haber

Genel Sağlık-İş Sendikası: “Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarının 83,7’si Gündelik Yaşamlarını Devam Ettirmek İçin Borçlanmak Zorunda Kalıyor”

Genel Sağlık-İş Sendikası, ağız ve diş sıhhati çalışanlarının sıkıntılarını görünür kılmak emeliyle bir anket çalışması yaptı. Anket sonuçlarına nazaran; ağız ve diş sıhhati çalışanlarının yüzde 81,4’ü Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hasta bakım sürelerinin yetersiz olduğunu düşünürken, yüzde 83,7’si de gündelik ömürlerini devam ettirmek için borçlanmak zorunda kaldığını söz etti. Genel Sıhhat İş Genel Lideri Derya Uğur, Sıhhat Bakanlığı’na “Ağız ve diş sağlığı çalışanlarının ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmeli, aylık maaşları asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmelidir” davetini yaptı.

Genel Sağlık-İş Sendikası, 21-27 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sıhhati Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimliği Günü münasebetiyle, ağız ve diş sıhhati çalışanlarının meselelerini somutlaştırmak gayesiyle bu alanda hizmet üreten sıhhat çalışanları ile 17-20 Kasım ortasında bir anket çalışması yaptı. ‘Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarının Güncel Sorunları Araştırması’ sonuçları ile ilgili bugün yazılı açıklama yapan Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur, şu dataları paylaştı:

“SÜRELERİN KISALIĞI, YANLIŞ VEYA EKSİK TEŞHİSE ZEMİN HAZIRLAMAKTADIR”

“Ağız ve diş sıhhati çalışanlarının yüzde 81,4’ü, Sıhhat Bakanlığı tarafından belirlenen hasta bakım müddetlerinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Muayene için belirlenen 10 dakikalık müddetler yetersizdir. Bu müddette tedavi etmek bir yana, teşhis koymak dahi mümkün değildir. Belirlenen mühletler ağız ve diş sıhhati çalışanları üzerinde fizyolojik ve ruhsal bir yük oluşturmaktadır. Girişimsel tedavilerin Bakanlık tarafından belirlenen müddetlerde gerçekleştirilmesi mümkün değildir ve hasta başına düşen müddet en az 30 dakikaya çıkartılmalıdır. Bu mühletlerle verilen hizmetlerin kalitesinin düşmesi kaçınılmazdır. Mühletlerin kısalığı, yanlış yahut eksik teşhise taban hazırlamaktadır. Hastalar tedavi olamamakta, ağız ve diş sıhhati çalışanları tükenmektedir.

“MUAYENE SÜRELERİNİN YETERSİZLİĞİ HASTA VE HEKİM ARASINDA ŞİDDET BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ SORUNLARA ZEMİN HAZIRLIYOR”

Süreler, doktor ile hasta ortasında irtibat problemlerine neden olmaktadır. Hastalara ayrılan randevu müddetlerinin yetersizliği çalışanlar açısından şiddet başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara taban hazırlamaktadır. Hasta bakım müddetleri, tabiplerle hastalar ortasında sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Anket iştirakçilerinin yüzde 93,2’si bu konuyla ilgili soruya ‘Evet’ yanıtını vermiştir. Bu yanıtı verenlerin yüzde 47,9’u, belirtilen nedenle hastalardan yahut hasta yakınlarından şiddet görmüştür.

“KATILIMCILARIN YARISINDAN FAZLASININ (YÜZDE 57) AYLIK DÜZENLİ İŞ GELİRİ 10 BİN-15 BİN TL ARASINDADIR”

Ağız ve diş sıhhati çalışanlarının dörtte üçü (yüzde 75,7), Türkiye’de ağız ve diş sağlığı alanında eğitim veren üniversitelerin sayısının gereğinden fazla olduğu düşüncesindedir. Ayrıca yüzde 68,9’luk bir bölüme nazaran ağız ve diş sıhhati eğitiminin mevcut yapısı yeni mezunlar için bir sorun oluşturmaktadır. Verilen eğitim kalite ve nitelik olarak her geçen yıl daha da geriye gitmekte, atamalar ise yetersiz kalmaktadır. Anket sonuçları, ağız ve diş sıhhati çalışanlarının aylık tertipli iş ve meslek gelirlerinin alt kümelerde ağırlaştığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları göstermiştir ki, iştirakçilerin yarısından fazlasının (yüzde 57) aylık sistemli iş geliri 10 bin-15 bin TL ortasındadır.

“AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ YÜZDE 83,7’Sİ GÜNDELİK YAŞAMLARINI DEVAM ETTİRMEK İÇİN BORÇLANMAK ZORUNDA KALIYOR”

Ağız ve diş sıhhati çalışanlarının yüzde 97,7’si Türkiye’de bir ekonomik kriz yaşandığı kanısındadır. Kriz, iştirakçilerin yüzde 83,7’sinin gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorunda kalmasına ilişkin sonuçlarla birlikte daha anlamlı hale gelmektedir. Anket sonuçlarına göre; ekonomik kriz, gıda harcamalarında yüzde 51,2 oranında bir maliyet artışına neden olmuştur. Bunun ardından çok yakın oranlarla elektrik, doğalgaz vb. altyapı harcamaları ile ev kirası gelmektedir. Ağız ve diş sağlığı çalışanlarının yüzde 75,6’sı, ekonomik kriz nedeniyle yeni borçlanma kanalları kullanmak zorunda kalmıştır. Borçlanma kanalları açısından öne çıkan seçenek açık formda yüzde 92,3 ile bankadır.

“AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ AĞIR VE KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARI ACİLEN DÜZELTİLMELİ, AYLIK MAAŞLARI ASGARİSİ YOKSULLUK SINIRI TABAN ALINARAK BELİRLENMELİDİR”

Yetersiz işçi ile hizmet verilmesi nedeniyle ağız ve diş sıhhati çalışanları vazife tarifleri dışında çalıştırılmaktadır. Vazife tariflerinin netleştirilmesi, ağız ve diş sıhhati çalışanlarının mesleklerine dair beklentilerinin başında gelmektedir. Ağız ve diş sıhhati çalışanlarının ağır ve makûs çalışma şartları hemen düzeltilmeli, aylık maaşları asgarisi yoksulluk hududu taban alınarak belirlenmelidir. Tüm sıhhat çalışanları insan onuruna yaraşır bir ömür ve çalışma şartlarına kavuşturulmalıdır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu